Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

Recenze

Časopis Počítač pro každého

Ema má mámu - Slabikář:

Představování novinek, které mohou posloužit k úspěšnému zvládnutí školního roku.

Pro prvňáčky připravila Hana Daňková se svými spolupracovníky moderní (nejen obsahem, ale i formou zpracování) výukový  CD ROM - SLABIKÁŘ
Průvodcem bohaté nabídky tohoto CD ROM je Pišlístek. Proti klasickým, knižním Slabikářům nabízí CD ROM především ozvučení převážné většiny obsahu, bohatou škálu interaktivních úloh  a v neposlední řadě i řadu hříček a dalších odměn pro šikovné školáčky, kteří se už něco naučili.

Program při tom pečlivě hlídá plnění úloh a za každý splněný úkol školáka pochválí skřítek a připíše na tabulku body, které otevírají přístup do Pohádkové země. Zde na žáka čekají pexesa, skládanky a animovaná vyprávění
....Následuje obsah CD ROM .....

Interaktivní přístup CD ROM Slabikář vyvolává pocit mnohem hlubšího spojení mezi uživatelem a programem. Správným přístupem je jistě i to, že si žáček sám volí počty opakování právě řešeného typu úloh - prostě si z krabičky bere tak dlouho, pokud ho daný typ úloh ještě zajímá, nebo tolikrát, dokud nedosáhne počtu bodů , potřebného k návštěvě Pohádkové země. 

Významným pomocníkem jsou vysvětlující texty, určené zejména rodičům a učitelům o problematice dyslektických dětí. 

Zásadou, která je uplatněna na celém CD ROM je to, že skřítci dítě chválí při správném řešení úlohy, a při chybném plněné se mu neposmívají, ani je nepeskují, tedy kladný přístup k dětem.
Aby byl komfort doplňkových funkcí úplný, můžete si upravovat obtížnost jejich nastavení (např. zakázat volbu některých písmen, umožnit tak procvičování určitého okruhu abecedy, vypnout zvuk, volit velkou, nebo malou abecedu.
Rozsáhlost a variantnost nabídky Slabikáře umožňuje každému žáčkovi volit si oblast úloh, které ho zajímají a také tempo. Žák se naučí nejen číst a psát, ale samostatně pracovat, volit z nabídky, která je mu dostupná. Po splnění úloh se může odreagovat nějakou hříčkou.

Pozitivní dojem z multimediálního Slabikáře jistě sehrává také příjemné grafické ztvárnění celého programu, jeho jednoduché ovládání a zvukové vybavení. Proto si tento CD ROM zaslouží ocenění.

Milan Pola

 

Ohlasy uživatelů

Zakoupil jsem si časopis Počítač pro každého a jako příloha v něm bylo i CD s Vaším časopisem a demo verzí Slabikáře. Pustil jsem jej na zkoušku své nejmladší dceři(4 roky) a vůbec netušil co tím spustím. Již týden nechce dcera u počítače dělat nic jiného. Skřítek je její velký kamarád,na české Pokemony na obláčcích nedá dopustit a hraje tu "osekanou" verzi stále kolem dokola. Díky Vašemu programu se naučila nenásilnou formou poznávat některá další písmena a dokonce je skládat do slabik.
Za sebe mohu říct, že jako učitel a fanda do počítačů jsem už viděl mnohé, ale i mě Váš program velice zaujal a gratuluji autorům k nápadu a perfektnímu provedení. Ještě jednou děkuji za nevšední zážitek a přeji autorům další skvělé nápady.

S pozdravem

Mgr. ZRŮST Drahomír

 

Poznámka: Hry na Vašem CD jsou povedené. Mí dva synové (3 a 6 let) je chtějí často ode mne na počítači spustit, aniž bych je k tomu jakkoliv nutil.

S pozdravem Jiskra

 

Milá redakce. Před pár měsíci jsem si u Vás objednala na internetu CD ROM CHYTRÉ DÍTĚ. U mého syna měl velmi velký úspěch. Velmi netrpělivě čekáme na vydání "VAŠEHO" SLABIKÁŘE a doufáme, že si ho budeme moci u Vás objednat.

viliam.gulaba

 

Vážená redakce, prosím Vás o zaslání Slabikáře, rodiče se již ptají po druhém dílu. Odezva na skřítky - Chytré dítě - HRY je samá chvála a děti, které nemají počítač, nechodí za mnou,ale za skřítky. Vzhledem k tomu,že jste se mě zeptala na připomínky-nemám žádné...... hezké obrázky /to se vám podařilo/ Přeji Vám hodně sil,  elánu a samé hezké dny.

Dr. Bártová Č.K., logoped

 

Váš Slabikář považuji za ojedinělé dílo pro vzdělávání dětí. Můj syn, prvák, kterému příliš čtení "nevonělo", se od něho nemůže odtrhnout. S velkou radostí přenáší jeřábem slabiky a nemůže se dočkat, až bude mít na tabulce hodně bodů pro pohádky....

Hana Máchová, učitelka, Trutnov

 

Objednávám u Vás Matematika 1 a pokud je již k dostání Matematika 2. Máme od Vaší společnosti Slabikář a Eliška se od něj nemůže odtrhnout a jsme velmi potěšeni. Za takovéto způsoby učení a výrobky Vám moc dík. Pokud by bylo nějaké pokračování i slabikáře, pošlete jej též.
S pozdravem a přáním spousty super nápadů

Mgr. M.L., Liberec

 

 

Oficiální recenze MŠMT

SLABIKÁŘ

Hodnocení technických aspektů.

Spuštění CD je velmi snadné, spouští se samo. Srozumitelný popis instalace je v úvodním menu.
Instalace proběhla na PC Pentium IV 40 GB HDD, 128 MB RAM, standardní grafická karta a zvuková karta implementovaná na základní desce. Děti provází a napovídá jim animovaná postavička Pišlístka. Průběh SW je velmi spolehlivý.
Závěr: vyhovuje

Hodnocení didaktických aspektů

CD ROM je určen pro děti, které se začínají učit písmenka a čtení. Nejširší využití je nesporně možné v 1. ročníku ZŠ. Úkoly jsou v souladu s osnovami.
Toto CD je interaktivní, snadný přístup a manipulaci zajišťuje postavička Pišlístka, která děti pozitivně motivuje k plnění úkolů. Pišlístek je neustále přítomen a ochoten nápovědou pomoci při vysvětlování úkolů.
Hned v úvodu také vysvětlí způsob ovládání a uspořádání celého programu.
Děti jistě zaujmou duhoví skřítci, kteří jsou rozděleni do 4 různých obláčků.
V 1. obláčku se děti seznamují s písmeny. Účastní se představování písmen, poznávají písmena, rozlišují, co je a není písmeno Nacházejí konkrétní písmena, vybírají samohlásky, poznávají začáteční písmeno ve slově. V této části mne zaujala možnost měnit písmo velké za malé a naopak.
2. obláček je zaměřen na slabiky. Děti píší slovo, které slyší, hledají dvojhlásky, přiřazují slovo k obrázku, čtou slova, tvoří slovo podle obrázku, doplňují chybějící písmeno ve slově.
Na 3. obláčku jsou úlohy zaměřené na slova.
Doplň slabiku do slova, do věty, slož slabiku ze souhlásky a samohlásky, porovnej počet slabik, doplň první i poslední písmeno ve slově. Současně s obtížností úkolů roste i důmyslnost a promyšlenost úkolů, ale rovněž stoupá atraktivita jejich plnění. Vláček veze slabiky a jeřáb je umístí na správné místo, nakrm hladové dráčky, čertíky, jablíčka a příšerky.
V tomto oddíle je nesporná výhoda ve výběru jednodušších a složitějších úloh( malá a velká krabička). Toto ocení jistě žáci s menším sebevědomím či na začátku učení. Program pamatuje i na nemožnost tvořit některé slabiky i přesto, že děti zjistí mnohem později proč(např. šy).
4. obláček je již ve znamení samostatného souvislého čtení. Témata jsou pro děti atraktivní- skutečná i fantazijní- co říkají zvířata, duchové a skřítci, pohádky, bajky, cestujeme, o vesmíru, o přírodě. Tato cvičení se dají využít i slohově, je třeba je číst nejen mechanicky, ale s porozuměním. Podporují vyjadřovací schopnosti.
Po celou dobu plnění úkolů mají děti zpětnou vazbu, zda úkoly plní správně. Skřítek děti slovně hodnotí a povzbuzuje k dalším výkonům, v případě chybného řešení podporuje řečovou aktivitu krátkými jazykolamy a říkankami. Za úspěšné řešení se dětem na tabulce přičítají body. Neúspěšné řešení se dá opravit. Body žák nikdy neztrácí, což ho neustále pozitivně motivuje. Pokud již má bodů dost, není stanoveno kolik, může se za odměnu podívat do pohádkové země, kde jsou skládanky, pexesa a příběhy.
Žák je neustále aktivní, tvořivý, učí se vlastní praktickou činností. Pišlístek je neustále přítomen, nápověda je rovněž srozumitelná a přiměřená věku dětí. Dá se spustit v neomezeném počtu, dokud dítě nepochopí, co má dělat. Velkou výhodu spatřuji rovněž ve spojení zvuku s obrazem a písmem. Tato názornost učení zefektivní a zkvalitní. Zvuk je možné vypnout, jestliže chceme úkoly ztížit. Nesmírně praktickou a vhodnou záležitostí do výuky je možnost zvolit jen určitá písmena k procvičování, což , kdy si oceníme zejména v počátcích čtení, kdy si zvolíme stejný postup jako v naší učebnici Slabikáře. Nápovědou zvukovou i grafickou je naznačen postup plnění úkolů, ale současně je ponechána i možnost úkoly plnit střídavě.
Velmi se mi líbí, že v mluveném slově se střídají muži i žena- není jednotvárné, je pestré. Hudbu můžeme ponechat i vypnout, hlasitost sami nastavíme. Vhodné do všech forem vyučování, respektuje přiměřenost věkovou i individuální.
Závěr: vyhovuje

Hodnocení obsahových aspektů

CD obsahuje velké množství didaktických postupů a úkolů. V nápovědě jsou výborné rady pro pedagogy, ale zejména pro rodiče, rozbor jednotlivých úloh a jejich účel.
Dat je velké množství a jsou správná.
Závěr: vyhovuje

Uživatelská přívětivost

Na úvodním panelu se zobrazí nápověda, nastavení, počet bodů, letadlo. Zvuková nápověda, hlasitost, hudba (klávesy), hangár (konec) a 4 obláčky se skřítky. Pokliknutím na skřítky se dostaneme do jednotlivých částí. Letadlo nás vždy vrací zpět na úvodní menu. Množství skřítků působí zpočátku poněkud chaoticky, ale i tento problém má výrobce dobře vyřešen- nápověda v nastavení nám velmi usnadní orientaci, protože je zde celkový přehled co a v jakém pořadí skřítci obsahují. Kliknutím na hangár ukončíme program. CD se velmi jednoduše a příjemně ovládá, grafika je účelná a návodná. Program působí esteticky, moderně a přiměřeně věku dětí. Ve speciálním školství velmi dobrá možnost využití pro svoji přímočarost, názornost a popis jak zvukem, tak slovem. Zvuk je možno vypnout. Respektuje individuální tempo, pozitivní motivaci, tvořivost.
Závěr: vyhovuje

Užitná hodnota programu

CD je interaktivní, umožňuje spojení zvuku s obrazem a písmem. Postupy výuky jsou efektivní, tvořivé a přitažlivé. Děti se učí formou hry. Velká možnost určit individuální nastavení a vybrat si jen určitá písmena či jednodušší nebo složitější náročnost. Důležité a vhodné metodické návody a články jsou vhodné zejména pro speciální školství. Je neocenitelnou pomůckou při práci s dyslektickými dětmi či dětmi, které nezvládají zcela dobře základy českého jazyka, např. děti cizích státních příslušníků.
CD poskytuje obrovskou variabilitu a flexibilitu.
Závěr: vyhovuje

Celkové hodnocení

Na programu oceňuji především jeho přehlednost, metodickou správnost, zajímavost, tvořivost a respektování nejen potřeb dítěte, ale i jeho učitele a rodiče. Produkt je velmi kvalitní a patří k nejlepším výrobkům v současné nabídce.
Závěr: vyhovuje

Lenka Hubatková,
odb. recenzent MŠMT

Multimedia ART    info@ChytreDite.cz