Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

Multimediální učebnice čtení

pro všechny děti, které rychle s jeho pomocí zvládnou čtení. Děti si mohou zvolit vyhovující tempo učení. Proto vyhovuje nadaným dětem i dětem s vývojovými poruchami učení, které mohou vyloučit z poznávacího procesu stres.

Čtení jako hra

Na obláčku písmenek, slabik, slov a čtení jsou skřítci, kteří přinášejí 25 různých úloh v mnoha variacích.

 

O Slabikáři

Slabikář využívá vlastností multimedií k efektivnímu nácviku čtení. Spojení zvuku s obrazem a písmem je velkou výhodou, kterou nemůže poskytnout papírový slabikář. Rovněž interaktivita - možnost výběru učí děti schopnosti, jak rozhodovat a hledat to, co je zajímá.

Obsah výukového programu není a nemůže být uspořádán lineárně. Dítě má možnost podívat se na různé typy úloh, pravděpodobně si vybere ty správné, které mu půjdou snadno, a postupně půjde od jednoduchých ke složitějším. Tento postup je však ještě zabezpečen nápovědou - Pišlístkem, který u každé úlohy poví, co má dítě dělat.

Vyhovuje všem dětem, které rychle s jeho pomocí zvládnou čtení. Pro nadané děti představuje zajímavé a rychlé zvládnutí čtení. Pro výuku dětí s vývojovými poruchami učení je zde vhodná metodika, množství obrázků, každé slovo i písmeno je ozvučené. Pro tyto děti je zvlášť důležité, že si mohou zvolit vyhovující tempo učení, a tak vyloučit z poznávacího procesu stres.

Významná přednost multimedií pro výuku vůbec je interaktivita, kterou Slabikář plně využívá. Znamená to, že dítě není vedeno lineárním směrem tak, jako v papírové knize podle stránek.

Dítě je zde vedeno nápovědou, která mu řekne, co se má naučit dřív. Ovšem má kromě toho možnost zkoumat i ostatní části programu. Bude pro ně cenný poznatek, že se musí samo rozhodovat, co si vybere, na co stačí. Je to modelová situace ze života. Taky se setkáváme s problémy a událostmi, které neumíme, nebo si netroufáme řešit. Můžeme se o ně pokusit a zjistit, jestli je vyřešíme, nebo ne. V druhém případě řešení odložíme. To stejné dítě provede s úlohou, na kterou nestačí. Vrátí se, a naučí se poznatky, nutné k vyřešení této úlohy. Tím se dítě už učí samostatnosti v rozhodování a optimálnímu řízení svého času a práce, jakož i odpovědnosti.

Čtením článků Slabikáře se dítě nejen učí číst, ale zároveň získává poučení. Tím vstupuje do poznávacího procesu - učení se faktům. Články Slabikáře zároveň sledují to, proč se vůbec má dítě učit číst.

Všechny články Slabikáře jsou původní. Spolu s grafikou a hudbou vytváří ze Slabikáře dílo, které pomáhá vytvářet nové počítačové kulturní a umělecké prostředí, a tím přispívá k estetické výchově dětí.

Slabikář navazuje na CD ROM Chytré dítě - hry, který je určen především předškolním dětem a má dobrou odezvu u dětí, rodičů a odborníků - logopedů a učitelů.

Multimedia ART    info@ChytreDite.cz