Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

Obsah

Slabikář má dvě menu:
1. letadlo a obláčky se skřítky 
2. rychlejší vyhledávání úloh, které najdete dole na knize - ÚLOHY - seznam úloh.

Hlavní menu představují čtyři obláčky - čtyři části Slabikáře - Písmena, Slabiky, Slova, Čtení.

Na každém obláčku jsou skřítci, kteří představují jednotlivé typy úloh. 
Kromě toho se v programu nalézá Pohádková zem s hrami. Tu může dítě navštívit kdykoliv, ale otevřít si skládanky, pexesa, nebo krátké animované pohádky může jen tehdy, když se něco naučilo v předcházejících částech, to znamená, když má na tabulce dost bodů. 
Na každém obláčku je šest až sedm skřítků, kteří přinášejí různé úlohy. Klikem na skřítka se otevře obrazovka konkrétní úlohy. 
Je vhodné, aby dítě postupovalo od prvního skřítka k vedlejšímu a dalšímu, od nejnižšího obláčku 
k vyššímu. Pokud se dítě chce seznámit s celým programem, a putuje z jedné úlohy do druhé, nemusíte mu v tom bránit. Stačí mu zdůraznit, že ke skládankám, animovaným pohádkám se dostane jen tehdy, když se něco naučí, to znamená splní úlohy z nižších obláčků. A naučit se může jen tak, že bude dělat to, co mu říká Pišlístek - nápověda.

První obláček - PÍSMENA

1. Klikem na prvního skřítka se dostanete do obrazovky, která má jednoduchými animacemi navodit u dětí zájem o písmena. V úloze se sleduje upevnění představy tvaru písmen, jeho abstrakce, podpořená zvukem.

2. Klik na druhého skřítka nejnižšího obláčku - na hlavní obrazovce je výběr všech písmenek. Klikem na každé písmeno se dozvídá o písmenku trochu víc. Písmenko vnímá zvukově, účelem je zapamatování si písmenka a zafixování jeho správného tvaru pomocí obrázku a básničky. Dítě by si mělo dobře prohlédnout tvar velkého a malého písmenka i jeho psanou podobu.

Na rozdíl od školního Slabikáře má dítě možnost výběru písmenek, které se naučí nejdříve. Mělo by však poslechnout Pišlístka, který mu říká, aby se seznámilo nejdříve se všemi červenými písmenky - samohláskami a několika modrými - souhláskami. 
Procvičení a upevnění znalosti písmenek se nachází u ostatních skřítků prvního obláčku.
Skřítek vždy reaguje na dobrou úlohu, pozitivně motivuje dítě k dalším řešením. Úmyslně zde není kárání dítěte za špatné řešení. 

3. Na balóncích jsou uloženy písmenka i obrázky, které se písmenkům podobají. Dítě je má rozdělit na písmenka a "nepísmenka". Jistě je bude bavit, že nesprávné balónky může odstranit. Zvuk písmenek opět upevňuje jejich znalost. Skřítek mu řekne, jestli úlohu udělalo správně. Na této obrazovce i na dalších je umístěna krabička, ve které se ukrývají další příklady. Opětovným klikem na krabičku přiletí balónky s jinými obrázky a písmenky.

4. Další úloha slouží k tomu, aby se dítě naučilo rozeznávat různé podoby písmen, jejich základní znaky - abstrakci. Z krabičky vždy vyletí jedno písmeno a několik dalších různých písmen zároveň na obrazovku. Úkolem je, najít všechna písmena, jako to, co vyletělo z krabičky, a donést nahoru. Úloha má rovněž jako ostatní hodně variant. 
Dole v ovládání se číselně objevuje počet získaných bodů.

5. Úkolem u dalšího skřítka je poznávat samohlásky. Na postavičkách se budou objevovat různá písmena. Dítě na postavičce pozná, jestli určilo správně samohlásku. Uslyší zvuk hlásky.
Za správnou celou úlohu má bod, a v krabičce další varianty. Pokud dítě neumí vyhledávat samohlásky, vrátí se ke druhému skřítkovi, a doplní si, co neví.

6. Poslední písmenková úloha je určení začátečních písmen slov. Je dán výběr písmen, na vybrané písmeno klikem na krabičku vyletí skupina obrázků. Mezi obrázky, které tato slova představují, mají vyhledat ty, které začínají na zvolené písmeno. Nájezdem na obrázek uslyší, o které slovo jde, pro případ, že by mu bylo slovo neznámé. Skřítek opět pochválí. Opakovaným klikem na stejné písmeno se objeví další kombinace obrázků.

 

Druhý obláček - SLABIKY

Po důkladném prozkoumání prvního obláčku je zde obláček druhý. Je o sestavování slabik a slov.

1.První skřítek tohoto obláčku přináší velmi důležité poznání, jak vznikají všechny slabiky. Vlevo modré souhlásky, vpravo červené samohlásky, uprostřed Chechták, nebo Chechtalka s cedulí. Na ceduli se objeví slabika, kterou si dítě vytvoří klikem na souhlásku a samohlásku. Tuto slabiku postavičky přečtou a předvedou animací.

2. V této úloze se dítě dostává k jednoslabičným slovům, která vytváří přidáním jednoho písmenka ke slabice. Malým čertíkům je třeba přihodit to správné písmenko, které se ze slova ztratilo, aby dítě uslyšelo přečtené slovo.

V každé úloze se dá zvuk vypnout.

3. Postupně se tvoří delší a obtížnější slova. Doplňováním písmena před anebo za slabiku vznikne slovo, které si dítě přečte, nebo uslyší, pokud má zapnutý zvuk.

4. Slova ze dvou slabik se skládají jako panely pomocí lana, háku a jeřábu, což zaujme především chlapce. Úlohy jsou zde ve dvou krabičkách, v menší krabičce úlohy snadnější.

5. Čtení a skládání víceslabičných slov se naučí na této úloze, kde si mají přečíst dané slabiky a doplnit mezeru slabikou chybějící. Na dráčkovi poznají, jestli slovo je doplněno dobře. V obou krabičkách je opět velká zásoba slov.

6. Gramatickou stavbu slov si děti upevní poslední úlohou z obláčku slabik. Mají určit, kolik slabik má slovo - nakrmit příšerku jablíčkem číslicí s odpovídajícím počtem slabik slova. Hned poznají, jestli je to správně.

 

Třetí obláček - SLOVA

Úlohy jsou zaměřeny na čtení a psaní slov

1. V této úloze se uplatňuje globální metoda čtení. Obrázkům se přiřazují napsaná slova. Obrázky jsou ozvučené.

2. Psaní slov podle obrázku. Na obrazovce jsou všechna písmenka abecedy. Kliknutím na krabičku se objeví obrázek a zároveň počet políček, kolik písmen bude mít slovo, které představuje.

Dítě má do nich přenést písmenka. Stačí na písmenko kliknout, aby se umístilo na čtverečku, který je označen. Obrázky jsou opět ozvučeny.

3. Psaní slov podle zvuku. Trubka na obrazovce vyhlásí slovo, které se má napsat. Klik na krabičku - a je zde další slovo. Slovo může dítě opětovně slyšet klikem na trubku.
Do čtverečků napíše slovo z výběru písmen. Skřítek ohlásí, je-li to správně. Pokud dítě udělá chybu, snadno se může opravit, poslechnout znovu zvuk slova, nebo vyměnit písmena.

4. Hledání dvojhlásek ve slovech - zábavná úloha. Dítě má označit slova, která obsahují dvojhlásku. Opět ihned pozná, jestli to provedlo správně.

5.Úloha, určená pro práci učitelů a rodičů s dětmi, pokud se chtějí přesvědčit o tom, co už dítě umí. Je to čtení slov, při kterém se dají vyloučit určitá písmena. Při vypnutém zvuku mohou děti číst slova, která zčervenají.

6. Tajenky, kde děti mají doplňovat písmena do slov, a hledat slovo, které se vytvoří v červeném poli.

 

Čtvrtý obláček - ČTENÍ

Tento obláček nahrazuje články papírového Slabikáře. Volili jsme zajímavou a různorodou tematiku článků, aby dítě bylo ke čtení motivováno a mohlo si vybrat aspoň na začátku podle zájmu. Je zde 150 krátkých i delších útvarů ke čtení.

1.Co si myslí zvířata - jsou obrázky zvířat, doplněné krátkými větami o tom, co si myslí, nebo co nám chtějí říci.

2.Vesmír - O naší sluneční soustavě a stručná poutavá charakteristika všech planet s obrázky.

3. Doprava před sto lety. V krátkých větách a vyobrazeních děti zaujme, jak vypadaly první automobily, letadla a železnice, jak se létalo prvními balóny.

4. Ezopovy bajky - jsou krátké, pro dětské chápání zpracované článečky s nezbytným ponaučením.

5. Duchové - Nadpřirozené bytosti v lese. V kouzelné zemi na tomto CD jsou tyto příběhy animované a ozvučené.

6. O přírodě - zajímavé článečky o tom, jak žijí některá zvířátka.

7. Pohádky - Kratší i delší pohádkové příběhy.

V pohádkové zemi čekají skládanky, pexesa i animované příběhy, které se dají otevřít  jako odměna za dobře vyřešené úlohy.

 

Ovládání CD ROM


Na začátku je animovaný úvod Pišlístka, který by si  dítě mělo pozorně vyslechnout  třeba opakovaně.


Ovládání CD ROM je dole na každé obrazovce.

Nápověda - Modrý Pišlístek je na každé obrazovce, a přesně řekne o úloze vše potřebné. 

Zvuk - regulace hlasitosti na ikonce s amplionem. Je užitečné, když dítě chce samo úlohu číst, zvuk zeslabit na nulu. 

Filtr písmenek - Pokud učitel chce postupovat v souhlase s tištěným Slabikářem, může dovolit jen písmena, se kterými se děti seznámily v papírovém Slabikáři. Tento filtr se dá použít skoro ve všech úlohách. Pro bezchybné fungování filtru ve všech situacích je možno zakázat jen výběr souhlásek. Při velkém omezení dovolených písmen se samozřejmě zmenšuje počet variací každé úlohy.

Změna písma na kameni.
Na obrazovce dole písmeno na kameni přepíná malou a velkou abecedu a dva fonty písma.

Krabička je zásobárnou úloh, klik na ni znamená další varianty úlohy. Někde jsou krabičky dvě, 
s lehčími a obtížnějšími slovy.

Klávesy spouští a zastavují hudbu.

Tabule - za splněné úlohy se připočítávají body. Za ně může dítě navštívit Pohádkovou zem, kde si otevře skládanku, pexeso, nebo pustí animovaný klip.

Letadlem se dostanete ke skřítkům - do výběru úloh i do Pohádkové země.

×
Multimedia ART    info@ChytreDite.cz