Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

Recenze

Oficiální recenze titulu „Než začne matematika“

Tento výukový software maximálně využívá multimedií. Spisovná čeština moderátorky je doprovázena hudebním podbarvením, zvukovými předěly a signalizacemi správných či špatných odpovědí, to vše doplněno vynikající grafikou, spojující malované pozadí s obrázky či fotografiemi. Vyskytuje se i psané slovo, např. v názvech témat a nejvíce v sekci Menu, kde se uživatel dozví, jak pracovat s CD, seznámí se s projevy dyskalkulie, díky diplomové práci Jany Hamouzové, a dopodrobna se naučí ovládat program v sekci Návod. Úvodní obrazovka z dvaatřiceti nás seznámí s ovládacími prvky, další pak s jednotlivými tématy.

Program "Než začne s matematikou" pokrývá svým rozsahem přibližně první pololetí první třídy, neboť všechny příklady jsou koncipovány v numeraci do deseti, zatímco první třída počítá s přirozenými čísly do dvaceti. Nejde však o nedostatek tohoto VSW, protože je pojat jako úvod do matematiky, vytváří podmínky pro pochopení mat. úkonů, slovních úloh, má za cíl vzbudit o předmět zájem a navíc je účinnou pomůckou při včasném rozeznání dyskalkulie.

Aktivizace žáka a udržení jeho pozornosti patří k silným stránkám tohoto software. Při řešení úloh povzbuzují dítě Bajtíci. Šašek Píp vysvětlí zadání a pochválí za správné řešení. Při neúspěchu povzbudí k dalšímu pokusu. Děti jsou za úspěšné výsledky odměněny Bajtíkem Pifíkem, jež z kamenů staví věž, kterou zlí Viráci těsně před dostavěním zboří. Pozornost je udržována i rozmanitými metodami práce.

Celý výukový software je prošpikován rozmanitými metodami práce. Dle nejhrubšího rozdělení bychom mohli vybrat metody výukové (Čísla se představují, Co znamenají čísla, Bajtík učitel, Hopsík poskakuje), převažující metody procvičovací či kontrolní a oddechové (pexeso, propichování balonků se symboly místo čísel hřebíkem...) Rozmanitá je i škála forem práce, od doplňovaček po přiřazování do dvojic, od porovnávání k přesouvání oveček na druhou stranu pastviny atd. Program svojí hravou formou osloví děti předškoního věku a je využitelný jak v mateřských školách, přípravných ročnících ZŠ, tak i v první třídě. Motivuje tak děti k učení. U starších prvňáků je využitelný při řešení problémů při výuce matematiky. Umožní i jim poznat radost z úspěchu a maximálně tak využít jejich schopnosti, protože pokrývá celou problémovou oblast vývojových poruch učení v matematice. Zpětná vazba pro žáka je bezprostřední a několikanásobná. Respektuje tak vývojové odlišnosti dětí. Po splnění úkolu dítě klikne na kontrolní zvoneček, který se rozhýbe a zazní současně oslavná fanfára. Bajtík šašek - průvodce programem - radostně pochválí. Má bohatou slovní zásobu, takže hodnocení příkladů je totožné málokdy. Šašek přidá na počitadle bodů další získaný bod a pomocník - Bajtík Pifík, přihodí další kámen na stavbu věže.

Grafická stránka programu je vynikající. Autorům se vhodně podařilo skloubit obrázky či pozadí malovaná pastelovými barvami s fotografiemi. Např. při počítání kamínků jsou zobrazeny modré a zelené polodrahokamy, na nakresleném parkovišti jsou fotky automobilů, dále se setkáme se zvířátky, jablky a dorty, lákajícími k zakousnutí... Vkusné jsou i animace, v nichž hlavní roli hrají Bajítci či škodící Viráci. Program, vedle své hlavní - vzdělávací a procvičovací role - působí velice vkusným dojmem. Vlídné a pro děti dostatečně barevně ztvárněné uživatelské prostředí působí i na jejich estetické vnímání.

Ovládání programu je intuitivní a velmi přehledné. Po spuštění se dostaneme na hlavní obrazovku, zobrazující louku s 31 květinami (tématy), na níž nás přivítá Šašek Píp, průvodce a nápověda, který vysvětlí, co a jak máme dělat, jak program ovládat. Seznámíme se i s pomocníkem Bajtíkem Pifíkem i s "hrůzostrašným" škodičem Virákem, který boří námi stavěné věže. Ovládací prvky jsou umístěny do lišty ve spodní části obrazovky. V levé části nalezneme MENU - viz. bod B2, vedle něj se objeví VÝBĚR ÚLOH, což je rozevírací nabídka všech 31 témat. Vybíráme klasickým dvojklikem. U vybraného tématu se objeví černý bod a téma je podsvíceno. Uprostřed najdeme přepínání levelů - dvou stupňů náročnosti - příklady do 5 a do 10. Při vlastním řešení příkladů máme vedle levelu ikonku s květinkami, které nás přenesou zpět na hlavní menu - zpět na louku s květinovými nabídkami témat. Vpravo je nezbytný posuvník hlasitosti a známý křížek, ukončující program. Při vlastním řešení příkladů máme v pravé části za Bajtíkem Pípem, který vysvětlí jednotlivé úlohy, strom, na kterém je šipka. Ta nám nabídne nové příklady z téhož tématického celku. Po vyřešení příkladu klikneme na zvoneček zavěšený pod šipkou, který nám sdělí správnost našeho počínání. V části levé je počitadlo bodů, s rozevírající se nabídkou, zobrazující počty bodů získané ve všech tématech. Zde můžeme bodové ohodnocení i vynulovávat. Nad počitadlem se činí Bajtík Pifík a přihazuje kameny, získané za správné odpovědi, na stavbu věže.

Program, vedle své hlavní - vzdělávací a procvičovací role - působí velice vkusným dojmem. Vlídné a pro děti dostatečně barevně ztvárněné uživatelské prostředí působí i na jejich estetické vnímání.

Tento výjimečný program bezvýhradně doporučuji ke schválení na evaluačním webu výukového software MŠMT.

Mgr. Zdeněk Dolanský
Multimedia ART    info@ChytreDite.cz