Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

Než začne matematika

NOVÉ HRY PRO DĚTI (Pro 3 - 7 let)

Titul NEŽ ZAČNE MATEMATIKA z edice Chytré dítě je určen pro využití v domácnostech, v mateřských školách, v 1. třídě ZŠ, pro logopedická pracoviště a odborníky, zabývající se dětmi.
Program hravým způsobem rozvíjí dovednosti, ve kterých se vytváří a upevňují základy matematického poznání a logiky. Je účinnou pomůckou a vhodným úvodem do matematiky v 1. třídě, vytváří podmínky pro pochopení slovních úloh a podporuje zájem dětí o tento předmět pomocí skutečných situací, nejen početního vyjádření. Každou úlohu doprovázejí u dětí oblíbení Bajtíci.

Specifické poruchy učení
Poruchy učení v češtině jsou ve veřejnosti známy. O poruchám učení v matematice však neexistují běžné informace, i když tyto poruchy jsou jednou z příčin neúspěchu dětí v matematice. Jak často slyšíme větu: „nejde mu matematika!“ Určitě v mnoha případech je důvodem právě tato porucha, třeba jen v mírné podobě.
Specifická porucha počítání - vývojová dyskalkulie se vyznačuje pestrou škálou charakteristických příznaků, podle kterých se také člení na jednotlivé typy.
Včasná diagnostika těchto poruch v předškolním věku a vhodné pomůcky pomohou účinně pomoci - zmírnit, případně odstranit důsledky tohoto postižení.
Pozdní odhalení této poruchy už dítě předurčuje ke stálému opožďování proti ostatním dětem.
Titul Než začne matematika napomáhá včas rozpoznat tyto poruchy.

Většina dětí vyřeší úkoly velmi lehce jako hru. Obtížnější řešení úloh upozorní rodiče, učitele v MŠ a na začátku 1. třídy na potíže, které se mohou později projevit.
V tomto případě je vhodné věnovat se dítěti, a spolu s ním řešit důsledně všechny úlohy, a to v pořadí, jako jsou uvedeny v programu.
Důležité při tom je, aby dítě chápalo úlohy jako hru a mělo radost z úspěchu v řešení.
Věříme, že titul Než začne matematika pomůže dětem bez problémů pochopit matematiku a zmírnit eventuální potíže poruchy učení v matematice.
V článcích v programu je pojednání o Dyskalkulii.

Poznámka:

CD-ROM je určen i velmi malým dětem. V jejich případě se předpokládá, že dítě doprovázejí rodiče, přibližují a zdůrazňují dětem nápovědu, případně klikají myší. Je vhodné pracovat tak s dítětem pouze krátkou dobu a nenutit je k tomu, oč nemá právě zájem. Pro nejmenší děti jsou vhodné tyto úlohy:

A1 - Kolik je kamínků?
A2 - Prostři k obědu!
B1 - Čísla se představují
C1 - Kde je víc ptáčků?
C2 - Zažeň ovečky!
C3 - Rozděl šišky veverkám!
C4 - Rozděl kočkám jídlo!
D5 - Čeho je víc?
E1 - Pozitivní a negativní tvar

 

×
Multimedia ART    info@ChytreDite.cz