Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

Veselé ZLOMKY - recenze

Zlomky a bez stresu? Matematický termín zlomky sám o sobě příliš pozitivní název nemá. Když si něco zlomíme, rozlomíme, vnímáme to spíše jako katastrofu.

Zlomek je však část, která se dá opět složit do celku.

V titulu Veselé zlomky se skrývá zábavná matematika.

Dítě si ji musí samo pro sebe tak trochu objevit. Dostane zde i přesný návod, jak na to. To ale není hlavním smyslem tohoto CD. Je zde zřejmý nadstandard, aby dítě matematiku pochopilo, oblíbilo si ji a také dokázalo využít ji v praktickém životě. Tedy- nejen aby mělo školní znalost, jak se zlomky zacházet, ale především si vytvořilo dovednost, kterou může aplikovat v každodenním životě. To je to, čím se vyznačují produkty Multimedia ART.

Každé dítě se učí trochu jiným způsobem. Zde je naznačeno množství různých způsobů . Někomu stačí jasný matematický algoritmus a je spokojený. Jiné dítě potřebuje vědět, proč to vlastně má umět a k čemu je to potřeba. Oběma typům má CD co nabídnout.

CD provázejí dětské postavičky, školní skřítek, pastelka.

Velmi kladně hodnotím autorské výtvarné zpracování a grafické znázornění spojené s matematickým zápisem. To vše doplňuje slovní komentář. Zapojeno je snad vše, co je v počítačovém programu možné.

Je rozděleno do dvou hlavních celků. Jedním je učení- proč a jak na to, druhý celek je určen k praktickému procvičování úloh.

Učení - velmi konkrétní a jasné příklady ze života k pochopení, co je zlomek, kde všude a v jaké formě se s ním můžeme setkat, jakým způsobem se zapisuje, provádí se početní operace s nimi- sčítání, odčítání, násobení , dělení. Pro starší ročníky se dozvíte vztah mezi zlomkem a desetinným číslem,ale také rozšiřování a krácení zlomků, porovnávání, smíšená čísla, složené zlomky…

Úlohy - stejný obsah jako v učení, ale určený k procvičování. Velmi dobré opět spojení zápis + grafické znázornění. Nezbytná kontrola, nepřeberné množství příkladů. Pro ty, co rádi soutěží a posouvají své hranice, slouží počítání bodů.


CD je pestré, názorné, matematicky a metodicky správné. Originální autorské nápady i výtvarné zpracování, ničemu nepodobné. Různé úrovně umožňují a předpokládají přemýšlení. Ovládání je jasné, přehledné. Program si pořizujete na dlouhou dobu, protože si své úkoly najdou děti od 5- 15 let. Věřím tomu, že i někteří věkem pokročilejší dospělí se mají co naučit. Neočekávejte  testování, ale naučení a procvičování daného tématu, které právě v tomto roce prochází změnami. RVP základního vzdělávání(v platnosti od 1. 9. 2013) klade na učivo zlomků zvláštní důraz a posouvá je do nižších ročníků . Protože v rámci RVP i učebnic existuje určitá variabilita, není CD členěno podle školních tříd, ale typu učiva. Pedagog(dítě, rodič) si tedy snadno vybere, který okruh momentálně stojí v centru jeho zájmu. To snadněji umožňuje dětem nadaným postupovat rychleji, handicapovaní mohou zvolit tempo pomalejší. Doporučuji tedy jak pro domácí potřebu, tak především pro třídy s interaktivními tabulemi.

Není však třeba žádnou paniku - i učivo zlomků může být veselé!


Mgr. Lenka Hubatková
Multimedia ART    info@ChytreDite.cz