Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

Odborné recenze

Miloslav Hubatka

Instalace

Instalace produktu je velmi snadná. Po založení CD ROM do mechaniky autorun spustí instalaci a vyžádá si login, který je na zadní straně přebalu CD. Zadání loginu už probíhá v grafickém prostředí přiměřeném dětem. Instalaci zvládne doslova malé dítě (jakmile zná čísla a písmena). Odinstalování rovněž proběhlo bez obtíží a nedošlo k žádné kolizi s OS. CD bylo testováno na OS Windows XP Professional.

Využití multimedií

Protože je program určen dětem ve věku od 3 do 5 let, pak je samozřejmě plně postaven na multimediích. Nejen písničky, říkanky a doprovodné zvuky, ale i nápověda a navigace je plně multimediální. Multimedia jsou kvalitní a přiměřená věku cílové skupiny uživatelů.

Spolehlivost programu

Během testování produktu nedocházelo k žádné kolizi nebo problémům s programem. Bezchybně fungovaly všechny části programu. Produkt byl testován i na konfiguračně slabším PC a rovněž celý program nezaznamenal žádné obtíže.

Shoda s osnovami

Program je zaměřen na děti v mateřské škole, takže nejde posoudit shodu s osnovami tak, jak tomu je u školních výukových programů. Nutno však zdůraznit přiměřenost věku co do náročnosti a vhodnosti témat a formy zpracování. Navíc program provází dítě k dosažení dovedností a hlavně znalostí potřebných k přechodu na ZŠ – posouzení školní zralosti dětí. Tento program je velmi vhodný pro využití v MŠ, kde využívají moderní technologie ve své práci (PC, dataprojektor). Tento produkt byl testován v MŠ s interaktivní tabulí a nutno říci, že s velkým úspěchem. Interaktivita je silnou stránkou programu a zde mohla plně vyniknout. Svým obsahem a formou zpracování produkt patří do předškolního vzdělávání.

Aktivizace žáka

Program „Pro nejmenší“ je postaven na interakci mezi uživatelem – dítětem a počítačem. Samotná „myška“ – kurzor má takovou grafickou podobu, aby evokoval nejen zvířátko, ale klasickou počítačovou myš a připravoval tak dítě na počítačovou gramotnost a odstraňoval obavy z počítače. Dítě si samo volí, co bude dělat, jakou hru, pohádku nebo úkol si zvolí. Vtipná a vhodná forma zpětné vazby – opět multimediální , udržuje zájem a aktivitu dítěte při plnění úkolu a tím i při procesu učení se.

Didaktické metody

Program svojí formou i obsahem navozuje možnost využívání aktivních metod při systematické práci v MŠ. Zejména v kombinaci s interaktivní tabulí může učitelka nebo vychovatelka použít celou škálu aktivních metod a vtáhnout děti do plnění úkolů. Kromě diskuze a řešení problémů lze při troše fantazie použít i další metody, jako například hraní rolí nebo situaci, kdy dítě samo vykládá – prezentuje svoje dojmy, zážitky apod. Program je postaven na neustálé interakci a pasivních částí, kde dítě jenom sleduje program, je velmi málo.

Přiměřenost věku

Program svojí formou zpracování a také obsahem plně odpovídá věku dětí. Program byl testován přímo v terénu a to s velkým úspěchem u dětí. Byl vysoce hodnocen i učitelkami.

Vytvoření zpětné vazby

Program má ve svých částech, kde dětí plní úkoly nebo řeší nějaké hádanky, velmi pěkně udělanou zpětnou vazbu. Dítě se tak nejen okamžitě dozvídá svoji správnou odpověď, ale také není puštěn dál, dokud se nepoučí a neudělá správné řešení. Správné i špatné odpovědi jsou označeny graficky i zvukově a jednoznačně. Nedochází k omylům nebo záměně. Je možné i uspořádat například soutěže a kvízy skupin dětí.

Množství dat

Program je doslova nabytý množstvím úkolů z nejrůznějších oblastí. I obtížnost úkolů je různá a rozhodně nehrozí, že se program dětem rychle okouká, protože za chvíli vše projdou a poznají.

Správnost dat

Nebyly zaznamenány žádné chyby nebo nesrovnalosti. Program neobsahuje ani žádné úkoly nebo otázky, které by mohly být nejednoznačné, nesrozumitelné nebo zavádějící.

Aktualizace dat

Vzhledem k obsahu a charakteru produktu není aktualizace dat důležitým a nezbytným faktorem. Barvy a jejich pojmenování základních barev stejně tak jako roční období nepodléhají změnám a tím pádem nepotřebují aktualizace a doplnění.

Navigační vlastnosti

Vzhledem k cílové skupině dětí , tj. dětí ve věku cca od 3 let je toto kritérium velmi důležité a citlivé. Tvůrci programu se s tím však vyrovnali velmi dobře a projevila se zde zkušenost z minulých úspěšných titulů. Navigace je nejen jednoduchá a intuitivní, tedy zcela přiměřená danému věku, ale také výtvarně vhodná a vkusná. V tomto věku je i tento faktor důležitý a bohužel bývá často podceňován. Nutno ještě zdůraznit, že i navigace je multimediální a tedy nevyžaduje, aby uživatel musel umět číst. Stačí ukázat myškou na obrázek a hned ví, co ho čeká. V dolní části jsou hlavní navigační prvky – konec, zvuk, menu. Opět v podobě obrázků se zvukovou nápovědou. Tvůrci měli na paměti hlavní zásadu úspěšného pohybu a využívání programu : „V jednoduchosti je krása“.

Účelnost grafiky

Grafická podoba i forma zpracování je plně přizpůsobena svému cíli a úkolu. Žádné zbytečnosti a rušivé elementy. Podoba obrázků je přizpůsobena věku a myšlení dětí, kterým je určena. V tomto aspektu nemá program žádné slabiny.

Estetika programu

Estetické hledisko bych charakterizoval slovy: vkusný a plně přiměřený. Výtvarné zpracování je uděláno tak, aby zaujalo, ale zároveň nebylo přeplácaným kýčem bez vkusu.
Navíc program má originální obrázky, grafiku bez cizích, okopírovaných a převzatých prvků z cizích produktů. V tomto je zcela originální a proto i poutavý a neokoukaný.

Závěr

Produktů určeným věkové skupině předškolních dětí je málo. A kvalitních produktů pro nejmenší je ještě méně. Můžeme však říci, že titul z dílny Multimedia Art – Pro nejmenší je jeden z nemnoha dobrých a užitečných. Je velmi vhodný pro rodiče a domácí použití, ale své místo má i v předškolních zařízeních. Tento program je rovněž vhodný pro používání na interaktivních tabulích a zde může výrazně pomoci při tvorbě zajímavých hodin a projektů. Své místo má i při doplňkové a zájmové činnosti. Titul si dává nelehký úkol – rozvoj myšlení dětí. Nejedná se tedy jen o pouhé omalovánky a multimediální prezentaci známých pohádek.
Tento titul má zřejmé didaktické přednosti.

 

 

Zdeněk Dolanský

B Hodnocení technických aspektů

B1 Obtížnost instalace

instalaci zvládne každý absolvent školení z – sipvz, protože software nabíhá automaticky do registračního okna, kam musíme pomocí kurzoru – myšky průvodkyně - zapsat instalační kód + jméno uživatele, které najdeme na zadní straně obalu. v případě, že má uživatel na svém pc nastaveno vypnutí automatického spouštění cd, lze vsw spustit „klasickým“ kliknutím na spouštěcí exe-soubor – pro_nejmensi.exe. poté se již zobrazí úvodní sekvence, ve které nás přivítá beruška a představí šestnáct obláčků, hvězdiček a jiných vesmírných objektů, pod kterými jsou skryty jednotlivé úkoly. při častější práci s tímto programem se úvodní intro „okouká“, a proto je lze přeskočit dvojklikem levým tlačítkem myši, čímž se dostaneme do hlavního menu, obrazovky se všemi zástupci úkolů.

Program spolehlivě pracuje pouze pod operačním systémem Windows. Od nejstarších „pětadevadesátek“ až po současná „xpéčka“. Je správný předpoklad výrobce, že malí uživatelé tohoto programu budou pracovat na stařičkých počítačích, protože na nové přístroje je rodiče asi samostatně nepustí. Tomu odpovídají i hardwarové požadavky, které jsou minimální, protože program bez problémů pracuje i na PC s taktovací rychlostí 166 MHz a 32 MB operačních pamětí. Jedinou podmínkou je CD drive a zvuková karta, protože program je samozřejmě vydáván na CD-ROMech a je multimediální. Kvalitně zobrazen je již při monitorovém rozlišení 800x600 dpi.

B2 Využití multimedií

program plně respektuje specifika této věkové kategorie a je proto plně multimediální. doprovodné slovo je přednášeno kultivovanými hlasy, spisovnou a srozumitelnou češtinou. program je podbarven hudebním doprovodem, který lze ale vypnout, kliknutím na ikonku s notou, ve spodní části obrazovky. vedle této ikony je ještě posuvník ovládající hlasitost. rozdílným zvukovým předělem je i hodnocena správnost odpovědí. usmívající se sluníčko při správné odpovědi podbarvuje fanfára na trubku, při chybné odpovědi se sluníčko mračí a doprovází je bubínek.

B3 Spolehlivost průběhu SW

Jak již bylo napsáno, program spolehlivě pracuje i na relativně starších počítačích, pracujícími pod Windows, s parametry viz. výše. Po celou dobu testování jsem neměl sebemenší problém.

Závěr

DOPORUČUJI

C Hodnocení didaktických aspektů

C1 Shoda s osnovami

Program je určen pro děti cca od tří let, které se seznamují s prací na počítači. Nakreslená myška, místo kurzoru, je učí pohybovat se s počítačovou myší a klikat (myš hledá a pojídá sýr). Poté program nabízí „výukovou“ část, např. se děti učí oblékat postavičku na zimu či na léto, učí se pojmenovávat zobrazené předměty, rozšiřují si svoji slovní zásobu při samostatném popisu obrázku, svoji grafomotorickou představivost procvičují při hledání stejných předmětů, zjišťování stejných tvarů. Procvičují i svoji sluchovou paměť při rozlišování zvuků či zrakovou paměť při „Kimově hře“. Program tedy naprosto odpovídá osnovám a pracovní náplni mateřských škol. Mezi odpočinkové aktivity patří například vybarvování omalovánek či chytání letících předmětů myškou.

Program nabízí i 29 krátkých básniček, ilustrovaných vkusnými obrázky, které děti mohou využít např. při školních besídkách. Básničky vycházejí ze čtyř tématických celků – JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, kde jsou děti vkusným způsobem informovány, co se kdy v přírodě děje, včetně hezkých animovaných ilustrativních obrázků.

C2 Aktivizace žáka

Prvním aktivizačním prvkem je šestnáct tématických celků, obsahujících nepřeberné množství variant úkolů. Dítě se těší na další úkoly a vůbec mu nepřijde, že „se učí“. Za své úspěšné odpovědi je pochváleno úsměvem od sluníčka. Děti se i těší na další hezké obrázky a povídání od hlavní nápovědy a průvodce programem – sluníčka.

C3 Didaktické metody

Z didaktického hlediska je program limitován neznalostí čtení mladých uživatelů. přesto je koncertem různých metod a forem práce, takže práce s tímto cd děti velmi zaujme. rodičům i pedagogům v mateřských školách umožní obohatit každodenní rozvíjení dětských kompetencí, např. znalosti barev apod.

C4 Přiměřenost věku

Z výše uvedeného obsahu cd je zřejmé, že program je naprosto přiměřený věku dané cílové skupiny uživatelů. I jednoduchost ovládání nijak děti nestresuje a nelimituje tak jejich výkonnost. Pečlivě je zde zpracována i nápověda u jednotlivých úkolů. Rodič či pedagog může v levé spodní části obrazovky, kliknutím na ikonku INFO, získat nápovědu k jednotlivým úlohám, seznámit se s konkrétními úkoly, naučit se ovládat CD a v neposlední řadě se seznámit i s celou řadou programů CHYTRÉ DÍTĚ.

C5 Vytvoření zpětné vazby pro žáka

Zpětná vazba na dítě je bezprostřední. Ihned po vykonání úkolu zareaguje sluníčko buď úsměvem nebo smutným výrazem, doprovázeno zvukovými předěly.

Závěr

DOPORUČUJI

D Hodnocení obsahových aspektů

D1 Množství dat a informací

Na „skromných“ 138 MB datového prostoru se autorům podařilo vložit úkoly, které nejen naučí děti pracovat s myší a správně koordinovat pohyb ruky s myší, ale i rozvíjejí dětské myšlení, představivost, logické uvažování a zdokonalují i jejich výslovnost a slovní zásobu.

D2 Správnost dat a informací

Při kontrole správnosti poskytovaných informací jsem neshledal žádných nedostatků. Jedinou drobnou závadou na jinak perfektním VSW je napsání malého „V“ ve slově Vánoce, v grafickém zobrazení básničky – sekce ZIMA.

D3 Aktualizace dat a informací

Aktualizace stávajícího CD není nutná, i když daná věková kategorie nabízí nepřeberné množství kompetencí a dovedností, které by mohly být námětem pro obsah dalšího CD.

Závěr

DOPORUČUJI

E Uživatelská přívětivost

E1 Navigační vlastnosti programu

Díky tomu, že je CD určeno nejmladším uživatelům PC, je ovládání velmi snadné a intuitivní. Ovladačů je proto poměrně málo, ale plní své základní funkce. Ve spodní části obrazovky je „lišta“ s ovladači . První zleva jsou informace o programu, vpravo od ní obláček s písemnou nabídkou úkolů. V pravé části se nachází ta samá nabídka úkolů, avšak zpracovaná pro děti, formou mluvících obláčků. Vpravo od nich vidíme vypínač zvuku a ovladač hlasitosti. Zvoneček, zcela vpravo, ukončuje program. U některých úloh se ještě uprostřed zobrazí hlemýžď a zajíc nastavující tempo práce. Úkol se tedy dá spustit dvěma způsoby. Po celou dobu plnění úkolu nám svítí sluníčko, které zopakuje zadání úkolu a poradí co dále. Kouzelnický klobouk volí další variantu téhož úkolu.

E2 Účelnost grafiky

Grafické zpracování je standardně na vysoké úrovni a rukopis grafiků Multimedia Artu je opět osobitý, tak, jak jej známe i z předcházejících dílů již vydaných titulů. Grafické zpracování v tomto VSW hraje klíčovou roli, neboť děti musejí bezchybně rozpoznat jednotlivé obrázky a např. je pojmenovat, případně přiřadit dva stejné obrázky apod.

E3 Estetika programu

Esteticky velmi zdařilé. Vkusné je pastelové pozadí s výraznými a nezaměnitelnými postavičkami. To vše hezky prokládáno obrázky či fotografiemi např. zvířat, různých předmětů atd.

Závěr

DOPORUČUJI

F Užitná hodnota programu

Závěr

Program po všech stránkách splňuje kriteria kvalitního výukového software. Který všestranně rozvíjí dětskou duši již od nejútlejších let.

Závěr (celkový)

ZCELA DOPORUČUJI ZAŘAZENÍ CD-ROM PRO NEJMENŠÍ MEZI EVALUOVANÝ SOFTWARE NA EVALUAČNÍM WEBU MŠMT.

Multimedia ART    info@ChytreDite.cz