Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

Pro nejmenší

Ovládání CD

Po vložení do mechaniky se spustí úvodní animace, potřebná pro pochopení dalšího obsahu. Animace končí výběrovou obrazovkou, kde každý mráček nebo figurka představuje jednu úlohu.

Výběrové ikony v dolní části obrazovky:

Mráček info je určeno pro rodiče a učitele. Jsou to informace o CD, Seznam úloh, Nápovědy k úlohám,informace o řadě CD-Chytré dítě.
Mráček úlohy - rychlé vyhledání úlohy - aktivní každá úloha
Ikonka mráčků - dovede na výběrovou obrazovku
Nota – vypnutí/zapnutí hudby
Hlasitost
Zvonek - zakončení CD
Klobouk - výběr variant úlohy
Sluníčko - nápověda'
Hlemýžď a zajíc zpomalují nebo zrychlují čas k vyřešení úlohy (snadnější a obtížnější zadání úlohy)

ÚVOD

Animace o počasí.
Beruška, sluníčko a mráčci povídají, co mají za úkol. (Pršet, sněžit, dále je tam vítr, vichřice, měsíc, hvězdy)...

 

1. MYŠKA CHCE SÝR

V úloze se děti mají naučit zacházet s myší. Koordinace ruky a polohy kurzoru - myšky na obrazovce.
(Ve školkách se používají malé myšky pro dětskou ruku.)
Úkol: Chytit pro myšku sýr, který utíká.

 

2. OMALOVÁNKY

výtvarné aktivity dětí

 

3. SLOŽ OBRÁZEK

Z jednotlivých předmětů složit obrázek. Zařízení pokoje, obléci postavu v zimě, v létě...

 

4. POJMENUJ OBRÁZEK

Při kliku na klobouk vyletí obrázek - předmět, který má dítě pojmenovat. Klikem na obrázek uslyší správné pojmenování. Zvuk se dá vypnout, nebo ztlumit.

 

5. CO VIDÍŠ NA OBRÁZKU?

Samostatný slovní projev - práce s rodiči nebo s učitelkou, výběr obrázku . Dítě má popsat, co je na obrázku, povídat o něm. Podpora slovní zásoby a řečových schopností. Rozvoj řečových schopností, slovní zásoba.

 

6. POZNÁŠ BARVY?

Přiřazení barvy k předmětu.

 

7. CO TAM BYLO?

Na obloze jsou 3 předměty, mráček je zakryje. Z předmětů dole má dítě vybrat ty, které tam byly.
Úloha na podporu paměti a grafického rozlišování.

 

8. HLEDEJ STEJNÝ OBRÁZEK

Třídění předmětů.
Najít mezi předměty stejný, jako je nahoře na obrazovce (knoflíky, hrnečky, baňky a j.)

 

9. CHYŤ MÍČ

Grafické schopnosti - rozlišování, sledovat očima zleva doprava a opačně a chytat letící předmět.
Mezi různými předměty identifikovat míč (několik druhů míčů - kulatý tvar) a chytit jej.

 

10. CO SLYŠÍŠ?

Rozlišení zvuků, sluchová paměť.
Beruška zahraje zvuk - Obrázky ke zvukům.

 

11. CO TAM PATŘÍ?

Zařadit pozitivní tvar do negativního - příslušného otvoru.

 

12. BÁSNIČKY

Opakovat básničku a naučit se ji.

 

13. HVĚZDIČKA VYPRÁVÍ O JARU
14. HVĚZDIČKA VYPRÁVÍ O LÉTU
15. HVĚZDIČKA VYPRÁVÍ, CO JE TO PODZIM
16. HVĚZDIČKA VYPRÁVÍ O ZIMĚ

Animace - malé příběhy - ozvučená vyprávění.
Stručné a jednoduché vysvětlení pro objasnění pojmů - roční období.

 

×
Multimedia ART    info@ChytreDite.cz