Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

Naslouchej a hrej si

Seznam úloh v programu

U názvu úloh je uvedeno, pro jaký věk dětí je úloha určena.

 

1. Obrázky - zvuky (3-6 let)

Přiřazování zvuků k obrázkům

Seznam zvuků
Na obrázcích je výběr zvuků. Dítě se učí přiřazovat
je k obrázkům.

Tři zvuky a jeden obrázek
Tři Bajtíci zahrají na své trubky. Každý jinak. Dítě má vybrat toho Bajtíka, ke kterému se vztahuje obrázek a postavit ho na obrázek. Pak je třeba kliknout na zvonek. Že úloha je vyřešena správně, oznámí zvukový i vizuální signál. Na počitadle naskočí bod za úlohu.

Jeden zvuk a tři obrázky
„Na který obrázek dáš Bajtíka? Klikni si na něj a jistě to poznáš!“ zní nápověda.

Tři zvuky a tři obrázky
Další variace úlohy, je třeba dát všechny Bajtíky na správné obrázky.

 

2. Který obrázek sem nepatří? (3-6 let)

Porovnávání zvuk - obraz pro menší děti. Úloha má odstupňovanou náročnost - dva nebo tři zvuky.
Paměť zvuků za sebou - amplión zahraje sekvenci zvuků najednou.
Možnost vyslechnout si amplión víckrát se zastavováním.

2 zvuky a 3 obrázky
Amplión spustí zvuk kamínků. Pod nimi jsou obrázky.
Který obrázek je navíc? Poznáš to? Klikni na něj.

3 zvuky a 4 obrázky

 

3. Výška tónu (7-12 let)

Úloha učí rozlišovat výšku dvou různých tónů a k zafixovat si stupnici tónů. tóny se dají zahrát na všech vyobrazených nástrojích.

Zahrej si na klávesách. Dobře poslouchej. Vidíš Bajtičku, jak skáče po schodech?
Tóny jsou nižší, nebo vyšší, podle toho, na který schod Bajtička vyskočila.
Musíš poznat, který Bajtík hraje nižší tón a který hraje vyšší tón. Podle toho přenes Bajtíka na nižší, nebo vyšší stupínek.
Až Bajtíky přeneseš, zazvoň a uslyšíš, jestli je to správně! Taky to uvidíš - zapíše se ti bod.
Potom klikni na šipku a Bajtíci zase zahrají jiné tóny. Vyber si jiný nástroj a potom si zahrej na klávesách!

 

4. Melodie a hudební nástroje (4-10 let)

Úloha k poznávání některých hudebních nástrojů a rozlišování jejich zvuků.

Poslechni si nástroje

Pomocí obrázků se dá vybrat poslech jednoduchých melodií písniček. Každou z nich je možno zahrát na zvoleném hudebním nástroji. Úloha je určena k volné zábavě dětí a k poznání některých hudebních nástrojů.

Nápověda: Poznáš všechny hudební nástroje, které jsou zde vyobrazeny? Nahoře na každém obrázku je namalovaná jedna písnička. Vyber si některou a můžeš si ji zahrát na všech hudebních nástrojích, které jsou dole vyobrazeny. Vyber si hudební nástroj, klikni na něj a pak na obrázek písničky.

Dej k sobě dva stejné nástroje

Tři Bajtíci, dva z nich hrají na stejný hudební nástroj. Poznat je a dát na jeviště.
Poměrně snadná úloha - dát k sobě dva stejné hudební nástroje, vyloučit jednoho Bajtíka, který hraje na jiný nástroj.

Nápověda: Bajtíci hrají na dva hudební nástroje. Poznáš, kteří dva Bajtíci hrají na stejné nástroje? Ať jdou hrát na jeviště, přenes je tam!

Najdi stejný nástroj

V této úloze je na obrázku vždy jeden hudební nástroj a dítě má ze 6 melodií vybrat ty, které se hrají na tento nástroj. Opět má vynést na jeviště příslušné Bajtíky.

Nápověda: V obrázku nahoře je nakreslen jeden hudební nástroj. Bajtíky, kteří hrají na tento nástroj, dones NA JEVIŠTĚ. Klikni na pytel a Bajtíci budou hrát zase něco jiného!

 

5. Zvukové pexeso (3-7 let)

Dva zvuky
Tři zvuky
Čtyři zvuky

Obdoba obrázkových pexes. Kartičky s květinkou představují různé melodie a zvuky. Stejně jako v obrázkových pexesech se mají najít 2 kartičky se stejným zvukem. Různá obtížnost - pexesa 2x2, 3x2, 3x3.

Nápověda: Jistě si umíš hrát s obrázkovým pexesem. Tato pexesa jsou zvuková. Klikni na květinku a dobře poslouchej.
Musíš vybrat dvě květinky za sebou se stejným zvukem. Ostatní uvidíš i uslyšíš.

 

6. Porovnání zvuků (3-7 let)

Porovnávání zvuk - zvuk.

3 zvuky nástrojů
4 zvuky nástrojů
3 zvuky prostředí
4 zvuky prostředí

Na písku jsou 3 nebo 4 mušle. Dvě z nich mají stejný zvuk. Děti je mají určit a hodit do loďky. Úloha je pro menší děti - zábavně motivovaná loďkou a má dvě obtížnosti. Je zde možnost volby zvuků prostředí i melodií.

Nápověda: Zde můžeš poslouchat mušličky. Každá mušlička na písku Ti předvede jeden zvuk.
Takový, jako slyšíš ve svém okolí, nebo takový, jako dovedou zahrát hudební nástroje.
Vyber si úlohu se třemi, nebo čtyřmi mušličkami. Musíš poznat, které mušle mají stejné zvuky. Hoď mušle se stejným zvukem do loďky.

 

7. Co tam nebylo (4-10 let)

Zvuky nástrojů
Zvuky prostředí

Obtížnější úloha pro cvičení sluchové paměti, spočívá v zapamatování sekvence zvuků, nebo úryvků melodií.
Jedna sekvence obsahuje za sebou dva zvuky, druhá tři. Jednotlivé zvuky jsou prezentovány červenými a modrými kuličkami.

Je třeba určit, který zvuk nezazněl v první sekvenci, to je, která modrá kulička je navíc.

K ulehčení úlohy je zvuky možno pustit opakovaně a zastavovat.

 

8. Najdi stejné zvuky (7-12 let)

Zvuky nástrojů
Zvuky prostředí

Najdi stejný zvuk v sekvenci zvuků za sebou.
Zazní dvě sekvence tří zvuků. Jsou představeny červenými a modrými kamínky.
Jeden červený kamínek a jeden modrý mají stejný zvuk. Mají se označit.

Nápověda: Klikni na červený amplión. Vyletí tři červené kamínky a zazní tři zvuky.
Když klikneš na modrý amplión, vyletí tři modré kamínky a zazní tři zvuky. Označ červený a modrý kamínek se stejným zvukem.

 

9. Skládání zvuků (7-12 let)

Náročná úloha na trénování sluchové paměti pro malé i starší děti.
Amplión zahraje sekvenci 3 zvuků, které se mají ve stejném pořadí vybrat z více zvuků a uložit. Sekvence se dá přehrát opakovaně.
Aby neúspěch v této úloze neodrazoval, je programovaná tak, že zvuky za sebou není nutné pouštět všechny, amplión se dá libovolně zastavit a skládání zvuků je možno provést po částech. Úloha má tak rozsáhlé použití jako náročný nebo méně náročný trénink sluchu.

Zvuky nástrojů
Zvuky prostředí


Nápověda: Klikni na červený amplión. Vyletí červené kamínky a zazní zvuky.

Vedle modrého ampliónu jsou prázdná kolečka. V obdélníku je více kamínků se zvuky.

Máš za úkol poskládat do prázdných koleček zvuky za sebou tak, jak je zahrál červený amplión.

 

10. Začátek slova (4-7 let)

Ozvučená kolečka. Začáteční hláska je prezentována kolečkem. Je možnost zvolit zobrazení nebo skrytí písmenek.

Zobraz písmeno
Skryj písmeno

Nápověda: Poznáš, na které písmenko začíná slovo? Podívej se na delfína. Začíná u hlavy a na nose má míček.
Klikni na delfína a řekne ti slovo. Dobře poslouchej. Potom si klikni na kolečka pod delfínem.
Poznáš, které písmenko v kolečku zní stejně, jako začátek slova? To písmenko přenes delfínovi na míček na nose. Jistě bude spokojený a ty dostaneš bod.

 

11. Konec slova (4-7 let)

Zobraz písmeno
Skryj písmeno

Nápověda: Poznáš, na které písmenko začíná slovo? Podívej se na delfína. Na konci delfína je míček.
Klikni na delfína a řekne ti slovo. Dobře poslouchej.
Potom si klikni na kolečka pod delfínem.

Poznáš které písmenko v kolečku zní stejně, jako konec slova? To písmenko přenes delfínovi na míček. Jistě bude spokojený a ty dostaneš bod.

 

12. Dlouhá a krátká slabika (4-7 let)

Poslechni si slabiky

První úloha je na poslech dlouhé a krátké slabiky.

Nápověda: Na obrazovce jsou dva obdélníky. Vpravo u dlouhé rybky jsou dlouhé slabiky. Vlevo u krátké rybky jsou krátké slabiky. Klikni si na slabiky a poslechni si je.

Která je dlouhá a která krátká?

V druhé úloze mají děti určovat dlouhou a krátkou slabiku.

Nápověda: Na kolečkách jsou dvě slabiky. Klikni si na ně a poslechni si je.
Která slabika je delší, poznáš to? Na slabiky už čekají rybky, ta delší chce dlouhou slabiku, malé rybce stačí krátká slabika. Dones rybkám slabiky.

 

13. Měkká a tvrdá slabika (4-7 let)

Poslechni si slabiky

Úloha pro poslech měkké a tvrdé slabiky.

Nápověda: Na obrazovce jsou dva obdélníky. Vpravo u polštářku jsou měkké slabiky. Vlevo u kamene jsou tvrdé slabiky. Klikni si na slabiky a poslechni si je.

Která je tvrdá a která měkká?

Úloha pro určení tvrdé a měkké slabiky.

Nápověda: To se mně leží na těch měkkých polštářích! Óch, br, to jsem se udeřil, ten kámen je ale tvrdý!
Jenže, to ví každý, že polštář je měkký a kámen tvrdý! Ale poznat měkkou a tvrdou slabiku, to už je trochu horší!
Ale zkuste to! Klikni si na kolečka a poslechni si slabiky. Měkkou přenes na polštář a tvrdou na kameny. Pak zazvoň na zvonek!

 

14. Básničky s obrázky (4-7 let)

Rozumíš textu?

Ke slyšenému obsahu básničky mají děti vybrat obrázky, které se k textu vztahují.

Nápověda:
Pod každý kamínek jsem schoval jednu básničku. Poslechni si ji a vyber obrázky, o kterých myslíš, že se v básničkách mluví. Na ty správné obrázky klikni!

 

15. Skřítek Popleta (4-7 let)

Úloha, která podporuje řeč dětí a logické uvažování.

Nápověda: Tak toto je skřítek Popleta.
Poplete všechno, co se dá. Stačí se na něho podívat, jak se oblekl. Klikněte si na něj a dobře si poslechněte, jaké říká hlouposti!
Pod každým kamínkem schoval Popleta jednu svoji moudrost, jak on tomu říká. A chtěl by pomýlit také vás!
Ale vy se nedáte, že ne? A dovedete říci, jak je to správně? Zavolejte maminku, nebo někoho jiného, aby slyšeli, že to umíte!

 

16. Skládanky (4-10 let)

Nápověda: Za odměnu jsou pro vás připraveny skládanky. Každý kamínek je jedna skládanka.
Složte si je. Vyberte si jednoduché, nebo složitější skládání.

×
Multimedia ART    info@ChytreDite.cz