Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

MATEMATIKA 1

Ovládání CD

CD ROM Matematika má tři části s postupnou náročností. Každou část provází jeden Bajtík. Žlutý, červený a modrý Bajtík vlevo na věži je základní výběrové menu.
Bajtík pak ve své části představuje nápovědu i hodnocení úloh.
Tlačítka v celém CD ROM jsou umístěny do dvou řad. Horní řada tlačítek jsou modely matematických pojmů a operací. 
Předkládají hotové úlohy, se kterými dítě může nezávazně manipulovat, a vytvářet si představy těchto pojmů.

Dolní řada tlačítek obsahuje úlohy "bodovací".
Dítě je může plnit, a dostává od příslušného Bajtíka body. Úlohy si může libovolně vybírat šipkou vpravo. Dokončení úlohy musí oznámit Bajtíkovi, to je - zazvonit na něho na zvonku.
Odpovídající si úlohy horní a dolní řady jsou spojeny číslem. (Úloha ukázková a bodovací.)

Za tabulí v některých úlohách je oranžový Bajtík - učitel. Pomocí ozvučených animací Vysvětluje některé pojmy (co je nula, menší - větší, číselná osa, počítaní s přechodem desítky, geometrické útvary, tělesa atd.). Zvolili jsme zábavnou formu "účinkování" oranžového Bajtíka, aby děti motivoval a vzbudil jejich zájem.

 

Obsah - seznam úloh

Popis úloh - žlutý Bajtík.


Kolik je hvězdiček?

Podívej se na oblohu, jak se rozsvěcují hvězdičky.
Jsou spočítané, vidíš ty číslice? I když je budeš zhasínat, číslo vždy ukazuje kolik jich je! Šipkou hvězdy opět rozsvítíš!

Diktát čísel v oboru (0,10)


Přiřazení čísla k obrázkům

Pohrej si s obrázky, přenášej je do bílé plochy. Podívej se na čísla. Vždy ukazují, kolik obrázků je v této ploše.
Když se ti obrázek nehodí, můžeš ho hodit do koše!

Přines tolik obrázků, jako ukazuje číslo

Už tu máš jednoduchý úkol - přines do bílé plochy tolik obrázků, jako ukazuje číslice. Potom na mně zazvoň, že to máš hotovo, a já ti povím, jestli je to správně!
Zvonek na mně je napravo u šipky. Když to budeš mít správně, zapíši ti na tabulku bod. Když to nebude správně, můžeš se opravit, ale bod už nedostaneš. Na šipce si zavolej další úlohu.

Přiřazení obrázku k číslu

Klikni si na číslo, a v ploše se ukáže, kolik předmětů toto číslo znamená.
Můžeš si klikat i na klávesnici tvého počítače.

Klikni na číslo, které vyjadřuje počet obrázků

Proč tam asi je ten otazník? Jistě to už víš. Na jeho místo přines takové číslo, kolik je obrázků v ploše. A pak zase na mně zazvoň.

Sčítej víc druhů obrázků

Tady musíš místo všech otazníků dát čísla. Pozorně spočítej, kolik je měsíčků, rybiček, srdíček a tak dále! Pak na mně zazvoň. Když to budeš mít dobře, dostaneš na tabulku 3 body!

Automatické generování znamének nerovnosti

Co je víc a co je míň? A co je stejné? To poznáš, ale prohlédni si dobře znaménka, která k tomu v matematice používáme. Zavolej si oranžového učitele Bajtíka, ten ti o tom něco řekne!

Urči správné znaménko nerovnosti

Je menší, větší, nebo se rovná počet obrázků v obou políčkách?
Rozhodni se a přines správné znaménko místo červeného otazníku! Pak na mně zazvoň a podívej se na čísla, jak se úloha zapisuje. Šipkou si zvol další úlohu!

Ulož čísla na číselnou osu v oboru (0, 10)

Vidíš číselnou osu? Poukládej na ni čísla na správná místa!

Vztahy nerovnosti mezi čísly v oboru (0, 10)

V obrázku máš čtyři čísla, a ty je musíš přenést do koleček tak, aby mezi nimi všechna znaménka nerovnosti byla správná! A zazvoň na mne, dostaneš body!

Princip sčítání dvou množin obrázků (sčítanců)

Zde si pohrej s obrázky. To se ti hezky samy sčítají, viď?
Ve žlutém a bílém obdélníku dohromady jich musí být tolik, jako v modrém. Čísla ti to ukazují. Podívej se, co se stane s číslem v modrém kolečku, když budeš obrázky přenášet ze žlutého do bílého obdélníku a opačně. Jejich součet se nemění!

Pomocí obrázků urči součet

Co myslíš, kolik obrázků patří do bílého obdélníku? Přenes je tam! Pozor, může to být i žádný obrázek! Pozorně se podívej na čísla v kolečkách.
Až na mně zazvoníš, dívej se, jak se správně vyřešená úloha zapíše čísly.

Princip odčítání na modelu množin obrázků

Do bílého obdélníku dones několik obrázků. Některé z nich přeškrtni.
Červené číslo znamená, kolik obrázků je celkem, zelené číslo ti ukazuje, kolik obrázků je škrtnuto.
Podívej se na čísla.

Pomocí obrázků urči rozdíl

Kolik obrázků musíš přeškrtnout - odečítat - v bílém obdélníku, aby v něm bylo stejně neškrtnutých obrázků, jako v modrém?

Stavebnice z rovinných útvarů

Bajtík učitel ti řekne, jak se jmenují všechny geometrické útvary. Jistě je znáš ze stavebnic. I zde si můžeš něco sestavit.
Mnoho věcí okolo nás se skládají z těchto základních útvarů.

 

Popis úloh - červený Bajtík.


Dynamický model sčítání dvou čísel do desítky

Tady se nauč, jak snadno se čísla sčítají. Zelenou šipkou si zvol zelené číslo, modrou šipkou modré číslo.
V červeném poli se hned ukáže jejich součet.
Dole vidíš, jak se to zapisuje čísly.

Numerické sčítání čísel v oboru (0, 10)

Nauč se dobře sčítat čísla do deseti, je to lehké! Dokážeš dát do koleček správné číslo?
Nejdříve si kolečko zažluť tak, že na ně klikneš.
Čísla můžeš psát také na klávesnici počítače!
Pak do kolečka vyber číslo, které tam patří! Když se zmýlíš, můžeš se opravit. Ale už Ti bod nezapíši!
Potom na mne zazvoň!

Dynamický model odčítání dvou čísel do desítky

Od čísla v červeném pruhu odčítej číslo v modrém pruhu.
V zeleném pruhu uvidíš výsledek odčítání. Podívej se, že součet modrého a zeleného čísla je červené číslo.

Numerické odčítání čísel v oboru (0, 10)

A co odčítání, jistě to také dovedeš! Opět si kolečko nejdříve zažluť, a pak vyber číslo, kterému říkáme rozdíl!

Doplňování čísel a znamének + a -
v úlohách číselného oboru (0, 10)

Tady máme něco zábavnějšího. Do koleček doplň číslo, a do čtverečku znaménko plus nebo mínus, které tam patří! Opět si nejdřív klikni, kam máš doplňovat!

Představují se čísla v oboru (10, 20)

Jaká čísla jsou větší než deset?
Uvidíš, jak snadno se je naučíš!

Ulož čísla na číselnou osu v intervalu (0, 20)

Zde máš číselnou řadu. Zeptej se Bajtíka učitele, jak na ní uspořádal čísla . Dovedeš to také?
Čísla ve čtverečcích ulož na číselnou osu, kam patří! Počítej dobře!

Čísla od 0 do 20 na modelu

Zde máš jen červenou šipku. Řekni si nahlas všechna čísla!
A ještě pozpátku!

Vztahy nerovnosti mezi čísly v oboru (0, 20)

Uspořádej tato čtyři čísla do koleček tak, aby mezi nimi platila znaménka nerovnosti. Všimni si, jak jsou znaménka obrácená. Porovnávej dobře dvě čísla, které z nich je menší nebo větší!

Dynamický model přičítání jednociferného čísla k číslu z (10,20)

Tady se podívej, jak se sčítají čísla , když jedno z nich je buď deset, nebo větší než deset! Šipkami si vybírej zelené a modré číslo . Červené číslo ukazuje výsledek!

Numerické přičítání jednociferného čísla k číslu z (10,20)

Do koleček dones správná čísla. Je to přičítání k číslům větším než deset, nebo k desítce.

Numerické odčítání jednociferného čísla od čísel z (10, 20)

Do koleček dones správná čísla. Je to odčítání od čísel, větších než deset!

Doplňování čísel a znamének z předchozích úloh.

Jestli umíš příklady v úloze 6 a 7, hravě zvládneš doplňování čísel i znamének plus nebo mínus. Jen si je musíš nejdřív zažlutit! Zkus to!

Diktát čísel z číselného oboru (0, 20)

Klikni na reproduktor. Uslyšíš číslo, které máš zapsat do kolečka. Nejdřív na kolečko klikni.

Stavebnice z prostorových útvarů

Co si asi složíš ze stavebnice? Když to bude dům, nezapomeň na schody! Víš, jak se jmenují všechny části stavebnice?

Určení prostorového tělesa na skutečném předmětu

Zavolej si učitele Bajtíka. Ten ti řekne o základních geometrických tělesech.
Ve čtvercích jsou různé předměty. Buď celé, anebo jen jejich část se skládá z těchto těles. Poznáš, ze kterých?
Přines obrázky správného tělesa do čtverce!

 

Popis úloh - modrý Bajtík.


Dynamický model sčítání dvou čísel s přechodem přes desítku

Jak se sčítají čísla, která jsou větší než deset!? Jedno číslo se vždy rozdělí na dvě části.
Ukaž si na číslech, jak se rozdělí, aby se daly snadno sčítat. Vybírej si zelené a modré číslo a podívej se na jejich součet - to je červené číslo

Sčítání jednociferných čísel s přechodem přes desítku v (0, 20)

Já, modrý Bajtík mám pro tebe už trochu těžší úlohy!
Jestli nebudeš umět toto sčítání, podívej se úlohu, kterou najdeš na prvním tlačítku v horní řadě.
Jedno číslo si vždy rozděl na dvě části. Jistě to budeš umět!

Odčítání jednociferného čísla od čísla z oboru (10, 20)

A zde hezky odčítej. Jestli ti to nejde, pusť si úlohy na prvním tlačítku v modré horní řadě.

Doplňování čísel a znamének + a - v příkladech

Doplňuj čísla a znaménka. Zažluť si nejdříve kolečka i čtverečky.

Model sčítání úseček

Sestav vlak z vagónů. Vidíš, jak se hezky samy sčítají?

Sčítání úseček

Sčítej úsečky tak, aby jejich součtem bylo číslo, které vidíš v kolečku.
Nepotřebnou úsečku vyhoď ven z obdélníka. Na šipce si zvol další úlohu

Dynamický model sčítání tří čísel v intrvalu (0, 20)

Podívej se na součet tří čísel! Vyber si červené číslo a uvidíš, z jakých čísel se dá složit. Nezapomeň, že i nula je číslo!

Sčítání tří čísel v oboru (0, 20)

Toto je úloha pro bystré hlavy! Tři čísla sčítat dovedeš. Ale zde musíš najít to číslo, které chybí v kolečku!

Zábavná úloha na procvičení sčítání a odčítání s měřením času
v oboru (0, 10)

Tady máš rozcvičku:
Za jak brzy vyběhneš po schodech? Na hodinách to uvidíš!
Není to tak jednoduché, na každém schodíku musíš něco vypočítat! Když číslo vypočítáš, klikni na panáčka, který vyskočí na další schod.
Když ti to nepůjde hned rychle, musíš trénovat!
Za tuto úlohu si zasloužíš 5 bodů!

Zábavná úloha na procvičení sčítání a odčítání s měřením času
v oboru (0, 20)

Tady máš rozcvičku:
Za jak brzy vyběhneš po schodech? Na hodinách to uvidíš!
Není to tak jednoduché, na každém schodíku musíš něco vypočítat! Když číslo vypočítáš, klikni na další schod.
Když ti to nepůjde hned rychle, musíš trénovat!

Dynamický model sčítání desítek do sta

Podívej se na číselnou osu. Jsou na ní uloženy desítky.
Jeden dílek je deset. Sčítat desítky je stejně jednoduché, jako sčítat čísla od nuly do deseti. Však se podívej, co ti říká Bajtík - učitel

Sčítání desítek do sta

Po desítkách jistě umíš napočítat do sta.
Sečítej desítky!

Odčítání desítek do sta

Odčítej desítky!

Doplňování čísel a znamének z předchozích úloh

Doplňuj čísla do koleček a znaménko plus nebo mínus do čtverečků. Musíš nejdříve kliknout na kolečko, nebo čtvereček.

×
Multimedia ART    info@ChytreDite.cz