Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

Recenze

Oficiální recenze MŠMT

Chytré dítě, HRY pro rozvoj myšlení a řeči

Hodnocení technických aspektů

Spuštění CD- ROM je velmi snadné, spouští se samo.Srozumitelný popis instalace je v úvodním menu. Multimedia jsou zastoupena animovanými pohyblivými obrázky, které s dětmi komunikují, napovídají či hodnotí zda děti úkol zvládly správně či nikoli.
Průběh software je naprosto spolehlivý.
Závěr: Vyhovuje.

Hodnocení didaktických aspektů

Toto CD je určeno pro děti ve věku od 3- 7 let. Nelze tedy hovořit o systematickém plnění osnov, ale námět i obsah jsou dětem blízké. Dítě přistupuje ke hře aktivně, samo si vybírá, zda se bude věnovat úlohám jednodušším nebo náročnějším.
Jeho hlavním cílem je cvičit u dětí paměť, postřeh a myšlení, současně chce preventivně působit, ale také odstraňovat poruchy učení.
Z hlediska myšlenkových operací děti rozvíjejí v těchto hrách postup srovnávací, induktivní, deduktivní i analyticko- syntetický. Přiměřenost k věku i různým individuálním zvláštnostem zde vystupuje do popředí, neboť děti mají v mnoha ohledech možnost volby. Např. úlohy jednoduché nebo složité, text mluvený nebo psaný, nastavení času apod. Použití spatřuji především v individuální práci dětí, skupinové, ale některé úkoly lze využít i při hromadné práci s dětmi. Z hlediska metodického možné použití při motivaci, výuce nového , ale především procvičování.
Žák má neustále kontrolu nad tím, zda pracuje správně či nikoli, skřítci povzbuzují ve vytrvání v činnosti.
Závěr: Vyhovuje.

Hodnocení obsahových aspektů

Obsah je zaměřen především na ČJ, sloh a rozvoj řečových a sluchových dovedností. Najdeme zde však i úkoly z HV a MA. Široké a pestré spektrum poutavých úkolů umožňuje rozvoj a upevnění jazykových představ a pojmů. CD odkazuje na další zdroj k výuce i procvičování. Řada článků v úvodní nápovědě má pro rodiče či pedagogy velmi návodný charakter. Odkazuje rovněž na internetovou stránku. Informace jsou správné a kvalitní. Aktualizace dle úvodní nápovědy probíhá neustále na základě dalších námětů ze strany rodičů a pedagogů.
Závěr: Vyhovuje.

Uživatelská přívětivost

Navigační vlastnosti CD jsou velmi návodné. Na hlavním panelu máme neustále přehled o všech možnostech menu, které se nabízejí. Tím je nápověda, odborné články, instalace, nabídka dalších souvisejících produktů, skřítci se všemi aplikacemi, nastavení hlasitosti a jednoduché ukončení programu. Nápověda je zcela snadno spustitelná i u každé jednotlivé aplikace. Grafika je přehledná, pro děti hravá a pohádková. Z estetického hlediska působí příjemně.
Grafické výstupy pro tisk nejsou zastoupeny.
Vzhledem k velké názornosti, spoustě obrázků, možnosti volby náročnosti ( u některých úkolů i času), je vhodné používat CD i ve speciálním školství. Je neocenitelnou pomůckou u dyslektických dětí. Rovněž děti cizích státních příslušníků, kteří neznají dokonale náš jazyk, nesporně ocení množství obrázků s nápovědou zvukovou i textovou.Podporováno je i řečové vyjádření, nejlépe v součinnosti s dospělým. CD doplňují rady, jak s dětmi pracovat.
Závěr: Vyhovuje.

Užitná hodnota programu

Tento druh programu je pro děti poutavý , a tím podporuje především chuť se učit. Vzhledem ke zvolené hravé formě učení děti často ani nepostřehnou, že se učí.
Závěr: Vyhovuje.

Celkové hodnocení

Hravý a tvořivý přístup k učení je tou nejdůležitější motivací k úspěšnému zvládání úkolů, které CD dítěti předkládá. Svou individuální náročnost si zvolí děti talentované i ty, které vyžadují pozvolnější tempo. Pro děti v tomto věku jsou důležité zejména myšlenkové postupy, které toto CD rozvíjí. Cvičí postřeh, paměť, myšlení, samostatnost, rozvoj řečových dovedností a sluchu. Vhodné zejména k individuální práci, některé i ke skupinové.
Je velmi vhodným produktem pro usnadnění přípravy dítěte na školu a při zdolávání prvních úloh na základní škole.
Závěr: Vyhovuje.

Lenka Hubatková,
odb. recenzent MŠMT
Multimedia ART    info@ChytreDite.cz