Menu Domů Objednat Ceny Download O nás


Titul podporuje psychický vývoj dětí, formou hry usnadňuje přípravu dítěte na školu a pomáhá zvládnout první úkoly ve škole.

Hry v tomto titulu rozvíjí  vnímání, myšlení, paměť  a řeč dětí
Jsou vhodné pro všechny  děti od 3 do 7 let

Prevence vývojových poruch učení a pomoc při jejich odstraňování.
Program vznikl za spolupráce s odborníky, psychology a logopedy.

Anotace:

Hry na tomto titulu jsou směřovány především k rozvoji zrakového i sluchového vnímání. Zrakové vnímání nelze rozvíjet jako izolovanou funkci. Při cvičení je zapojena řeč, motorika, paměť, myšlení. Cvičení nejsou určena pro určitý věk, spíše pro věkové rozmezí 4-7 let, snaží se postihnout i celkový vývoj, takže s dítětem začínáme pracovat na té úrovni, kterou dosáhlo. Uplatňují se zde cvičení na rozlišení barev, zrakové diferenciace, zrakové analýzy a syntézy, zrakové paměti. Nápravná cvičení, stejně jako cvičení na CD-ROM, se mají provádět 1-2 krát denně, maximálně však 10 minut.

Opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie a specifické poruchy učení společně s lehkými mozkovými dysfunkcemi tvoří jednu skupinu poruch, která má přes rozdílnost příčin mnoho podobných příznaků. Správně volenými cvičeními a hrami se dají odstranit nebo alespoň zmírnit. Hry v tomto programu jsou směřovány k tomuto cíli.
Přeji rodičům a dětem při plnění úkolů hodně úspěchů a zábavy. 

Mgr. Petra Tabačíková, logoped

Multimedia ART    info@ChytreDite.cz