Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

Multimedia ART

Studio Multimedia ART vzniklo v r. 1996.

Hlavní oblastí tvorby je nová, efektivní metodika výuky na Základních školách, která je předpokladem úspěšného studia dětí.

V r. 1999 jsme založili první internetový časopis pro děti www.Jablko.cz, který se zabýval moderní výukou a vycházel zároveň jako příloha časopisu CHIP. V době, kdy k nám přicházely počítače, jsme reagovali tvorbou titulů s jinou metodikou, než přinášely a bohužel stále přináší papírové učebnice, které jsou založené na zdlouhavém vysvětlování, zbytečně dlouhém procvičování, testech a podobně. Tedy ztracený čas v době, kdy jsou děti nejchápavější, aby se naučily přemýšlet.

Výstupem naší práce jsou tituly Edice Chytré dítě. Nejsou to opsané učebnice. Edice je založená na novém přístupu k výuce, výchově k tvořivosti a samostatné práci dětí, kde počítače usnadní rychlejší pochopení učiva. Všechny tituly úspěšně využívají školy, logopedické ordinace i domácnosti, ode všech máme velmi pozitivní reference.
Slabikář, který mluví má velké výhody oproti papírovému, protože dětem umožní slyšet každé napsané písmeno, skládání slabik a tvořit slova a podstatně dětem urychlí naučení čtení, což velmi pozitivně ovlivní další učení.
Matematika (1, 2+3, 4+5, Zlomky) - v těchto titulech počítač usnadňuje rychlejší pochopení matematických vztahů, počítání i procvičování. Ostatní tituly se týkají podpory psychických vlastností, podpory vnímání, paměti atd.

Tituly mají výhradně českou původní grafiku a české kulturní a vzdělanostní prostředí, oproštěné od náhodných cizích vlivů, které s rozmachem počítačů začaly děti nevhodně ovlivňovat.

Slabikář, který mluví a další výukové tituly Edice Chytré dítě dostaly mnohá ocenění jako např.: Křišťálovou tužku MŠMT TECHFILM (2x) Mezinárodní festival filmů o vědě, technice a umění Hradec Králové Hlavní cena v kategorii A -nejlepší multimediální dílo Certifikát Logopedické společnosti M. Sováka a jiné. Nejvíc si vážíme ocenění učitelů a rodičů dětí, kteří nám píší, jak děti díky CD zlepšují svůj postoj k matematice a pomáhají dětem s poruchami učení.

Další činnost M-ART: Autorka titulů Chytré dítě se zabývá metodikou výuky na základě zkušeností z pedagogické práce několika desetiletí na různých typech škol, vytvořila v ČR první výukový film na počítači ( Filmový festival Zlín).
Publikační činnost : Články o metodice výuky, moderním vyučování v tisku. Kniha Hana Daňková : Veselá matematika s Bajtíky (vyd.nakl. Computer Press)
Uspořádali jsme Celostátní literární soutěž, které se zúčastnilo skoro dva tisíce žáků z celé republiky. Je stále dostupná na www.jablko.cz

Další informace: www.skolauceni.cz

Multimedia ART    info@ChytreDite.cz