Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

English

O čem je tento titul ?

Obsah CD

Úvod - animované představování, děti Ema a Tom a rodiče.
V úlohách jsou obrazy scén a předmětů, při kliku na ně se ozve zvuk, jak se předměty jmenují.
Jsou to názvy věcí doma,se kterými se dítě setkává v pokoji, kuchyni, názvy oblečení, hraček, barev a jídel. Lidé, lidské tělo, škola. Další úlohy označují pojmy v lese, na venkově, ve městě, ovoce, zelenina, počasí. Zvláštní úloha jsou názvy zvířat domácích i v ZOO.
Všechna slova jsou představena tak, že dítě snadno pochopí, co znamenají.
Jsou zařazeny i úlohy ke "hraní" - PEXESA, která přiřazují obrázky a zvuky, dále úloha NAJDI OBRÁZEK, ve které skřítek zatroubí slovo a dítě má zvolit jeden ze tří obrázků, které toto slovo vyjadřuje.

Výhodou CD je, že se jím může zabývat dítě i samo a osvojovat si pojmy bez učitele.
Učitel (rodiče) mohou rozvíjet tyto poznatky tak, že je rozšíří dotazy, nebo společnou hrou.

Pro učitele MŠ i ZŠ poskytuje CD úvod do angličtiny, mohou rozvíjet a doplňovat pojmy uvedené v CD, učit děti opakovat je v obměnách a jednoduchých větách. Aby CD bylo pro děti zajímavější, střídají se něm hlasy rodilých mluvčí, dětí i dospělých.

Ovládání je jednoduché, na dolní liště je obrázkový i textový seznam úloh, hlasitost, vypínání a zapínání textových pojmenování obrázků.
Ostatní necháváme na dětech, aby se samy na CD orientovaly.

 

CD-ROM ENGLISH – ANGLIČTINA pro nejmenší doplňuje další CD: ENGLISH DICTIONARY
obrázkový mluvící slovník,který obsahuje 700 slov znázorněných obrázky.

 

 

Multimedia ART    info@ChytreDite.cz